Kultur i organisationer – funktion eller symbol

 Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forståelse af, hvordan mennersker lever sammen i organisationer? Er organisationskultur fælles eller delt? Eksistere organisationskultur, fordi den er nødvendig for organisationens overlevelse, eller fordi organisationsmedlemmerne finder den meningsfuld?
Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, der tager sigte på en organisations antropologi, dens ritualer myter og metaforer.
Endelig diskuterer forfatteren de to kulturperspektivers muligheder for at påvirke en kulturforandring i en konkret organisation.
Order your copy here.

Back to books